Kadra zarządzająca

Enterprise Park Kraków

Zobacz profile zespołu zarządzającego Avestus Real Estate.

Team

Roger Dunlop MRICS

Dyrektor Generalny, Avestus Real Estate

Z ponad 30-letnim doświadczeniem w branży nieruchomości na całym świecie, Roger nadzoruje rozwój portfela inwestycyjnego Avestus Real Estate, w tym projektów mieszkaniowych, biurowych, handlowych oraz szeregu dużych inwestycji wielofunkcyjnych. Reprezentuje również interesy spółki i inwestorów w ramach wspólnych przedsięwzięć w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Współpracując ściśle z Członkami Zarządu Avestus Capital Partners, Roger zarządza rozwojem biznesu w kierunku nowych przedsięwzięć i sektorów.

 

Przed rozpoczęciem pracy w Avestus Real Estate, Roger pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego i Dyrektora Generalnego w wiodących podmiotach rynku nieruchomości w Wielkiej Brytanii. W latach 2002-2006 pracował jako Dyrektor Zarządzający w Gleeson Homes, spółce zależnej od MJ Gleeson Group. W latach 1999 - 2001 pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego działu mieszkaniowego w Chelverton International, a w latach 1996 - 1999 był Dyrektorem Zarządzającym oddziału South Thames w Countryside Properties.

 

Roger jest członkiem Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS).

Gabor Gaborjani-Szabo MRICS

Dyrektor Krajowy na Węgrzech, Avestus Real Estate

Gabor dołączył do Avestus Real Estate w 2008 roku. Wcześniej współpracował przy inwestycji hotelowej z Quinlan Private Golub, poprzednikiem Avestus Real Estate. Początkowo, zakres obowiązków Gabora obejmował kompleksową koordynację projektów i zarządzanie procesem. Następnie, Gabor przejął odpowiedzialność za działania związane z zarządzaniem nieruchomościami. Jako Dyrektor Krajowy nadzoruje również działalność operacyjną Avestus Real Estate na Węgrzech.

Przed dołączeniem do Avestus Real Estate, Gabor opracował specjalną metodę diagnostyki budowlanej (strukturalnej) z wykorzystaniem optycznych i indukcyjnych wykrywaczy metali.

Gabor ukończył Politechnikę w Budapeszcie z tytułem inżynier budownictwa lądowego, a następnie uzyskał wyższe wykształcenie prawnicze.

Gabor jest członkiem The Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS).

David Kříž MRICS

Dyrektor Projektów, Avestus Real Estate

David dołączył do Quinlan Private Golub, poprzednika Avestus Real Estate w czerwcu 2004 roku. Zakres jego obowiązków obejmuje m.in. bieżące zarządzanie projektami nieruchomościowymi Avestus Real Estate w Czechach.

Przed dołączeniem do Avestus Real Estate, David pracował przez dwa lata w dziale budowy autostrad firmy Skanska CZ.

David posiada tytuł magistra z zakresu inwestycji i zarządzania nieruchomościami uzyskany w Sheffield Hallam University (Wielka Brytania), tytuł magistra zdobyty na Uniwersytecie Ekonomicznym – na Wydziale Administracji Biznesowej (Praga) ze specjalizacją ład korporacyjny, zarządzanie zasobami ludzkimi i logistyka, a także krajowy dyplom z marketingu z Galway-Mayo Institute of Technology (Irlandia).

David jest członkiem Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS).

Mariusz Frąckiewicz

Dyrektor Krajowy w Polsce, Avestus Real Estate

Mariusz dołączył do Avestus Real Estate w 2006 roku. Początkowo odpowiadał za koordynację finansowania projektów deweloperskich, a w 2011 roku został powołany na stanowisko  Dyrektora Krajowego, przejmując tym samym nadzór nad wszystkimi działaniami operacyjnymi Avestus Real Estate w Polsce. Do jego obowiązków należy rozwój projektów deweloperskich, bieżące zarządzanie w obszarze nieruchomości, a także koordynacja działań związanych z zarządzaniem inwestycjami realizowanymi na zlecenie zewnętrznych właścicieli.

Przed dołączeniem do Avestus Real Estate, Mariusz pracował w Grupie ING, gdzie był odpowiedzialny za bankowość korporacyjną w ING Bank N.V. Następnie związany był z ING Lease Polska, gdzie pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora w dziale Structured Leasing Services regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

Mariusz Frąckiewicz jest absolwentem Finansów i Bankowości na Uniwersytecie Łódzkim.